Değerler

Özpolatlar İnşaat "Yuvanızı Yapar"

Özpolatlar Marka Değerleri;

Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak

Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak

Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek

Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek

İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak

Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları oluşturarak, ekonomiye katkıda bulunmak

Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için `Kentsel Dönüşüm Projeleri`ne destek vermek

Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek

Özpolatlar İlkeleri;

Hızlı ve kaliteli üretim, yaşama değer katmak, Doğal dokuyu korumak, yaşama saygı göstermek, Hizmet sürekliliğini sağlamak, yaşama destek olmak, Bina üretmek değil, yaşam alanları oluşturmak.

© 1979 - 2016 Özpolatlar İnşaat - Web Design